macOS 下可选择多种 Emacs GUI ,建议 Emacs Mac Port。 Emacs Mac Port Emacs For Mac OS X 安装 Emacs mac Port brew tap railwaycat/emacsmacport brew install –cask emacs-mac 相较于 Emacs For Mac OS X ,Emacs Mac Port 界面效果更好,裸 Emacs 的图标更加美

macOS 下可选择多种 Emacs GUI ,建议 Emacs Mac Port。

安装 Emacs mac Port

1
2
brew tap railwaycat/emacsmacport
brew install --cask emacs-mac

相较于 Emacs For Mac OS X ,Emacs Mac Port 界面效果更好,裸 Emacs 的图标更加美观,建议使用。